Карта проезда Закрыть
Дополнительная схема

Товары и услуги Добавить товар\услугу

Товары Услуги Все
А-Я Я-А

Страхование грузов

Предложение в рубрике: Страхование

Страхование грузов

Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів. Ліцензія №082210 від 25.05.2006р. Здійснюється згідно Постанови КМУ від 01.06.2002р. №773
Предмет
Майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів
Ризики
Будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність Страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.
Страхова сума
Сума, в межах якої Страховик зобов'язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або за його дорученням потерпілій третій особі. Визначається згідно Постанови КМУ.
Страхові виплати поділяються на:
відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб - 50 відсотків страхової суми;
відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу - 30 відсотків страхової суми;
відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб - 20 відсотків страхової суми.

Контактная информация
Оставить отзыв
Внимание, конкурс!