Карта проезда Закрыть
Дополнительная схема

Товары и услуги Добавить товар\услугу

Товары Услуги Все
А-Я Я-А

Финансовые риски

Предложение в рубрике: Страхование

Финансовые риски

Ліцензія №082221 від 25.05.2006р. Здійснюється згідно Правила №17/01 «Страхування фінансових ризиків» (від 28.10.2002 р. )

Об'єкт
Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані із збитками внаслідок:

Втрати вкладень в цінні папери (акції, сертифікати тощо) та гарантованих доходів за ними;
Втрати коштів в банках, інших кредитних установах та доходів за ними;
Невиконання (неналежного виконання) контрагентом Страхувальника своїх зобов'язань за укладеними між ними договорами (угодами, контрактами);
Невиконання умов договорів лізингу, що укладені між Страхувальником і контрагентом.
Ризики:
· для цінних паперів:
банкрутство емітента цінних паперів, без відшкодування Страхувальнику емітентом суми ринкової вартості придбаних цінних паперів та дивідендів по привілейованих акціях;
· для Банків та кредитних спілок:
неплатоспроможність кредитної установи в зв'язку з банкрутством, припиненням діяльності банка
(кредитної установи), без відшкодування Страхувальнику банком (кредитною установою) коштів по
рахунках Страхувальника та нарахованих відсотків;
· для комерційних договорів:
а) порушення контрагентом термінів постачання, не поставки або недопоставки продукції (товарів), порушення термінів виконання робіт (надання послуг), якщо внаслідок неплатоспроможності, ліквідації, банкрутства контрагента стягнення зазнаних Страхувальником збитків стало не можливим;
б) поставка контрагентом продукції (товарів) неналежної якості або неналежна якість виконання робіт, якщо внаслідок неплатоспроможності, ліквідації, банкрутства контрагента стягнення зазнаних Страхувальником збитків стало не можливо;
в) відмова від оплати (прострочення оплати) замовлених та отриманих від Страхувальника контрагентом продукції (товарів, робіт, послуг) внаслідок пожежі, стихійних лих (смерч, ураган, буря, шторм, тайфун, повінь, паводок, злива, град, землетрус, просадка ґрунту, затоплення ґрунтовими водами, схід снігових лавин, обвали, селі), пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних та систем пожежегасіння, протиправних дій третіх осіб (хуліганство, крадіжка, грабіж, розбій), а також банкрутства контрагента Страхувальника, визнане в установленому чинним законодавством України порядку

Контактная информация
Оставить отзыв
Внимание, конкурс!